Tài liệu IELTS Writing

Bài thi IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết một đoạn ...
Khi làm bài thi Writing các bạn thường lầm tưởng rằng sử dụng ...
LẠC ĐỀ, vấn đề nhức nhối với mọi sĩ thử thi Văn nói ...
The famous British chef Gordon Ramsay is well known for saying ‘less is ...
Dò lại bài IELTS Wiriting là một kỹ năng quan trọng giúp bạn ...
Many students are targeting a 6.5 or 7 band score in IELTS, so ...
Chưa bao giờ biểu đồ tròn lại trở nên đơn giản như vậy! ...
Tổng hợp đề IELTS Writing thường gặp qua nhiều năm, đội ngũ biên ...
Trong hơn 5 năm giảng dạy IELTS tại Việt Nam, các giảng viên ...

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!