Fraud Blocker

TIPS CHINH PHỤC WRITING TASK 1 VỚI GIỚI TỪ CHỈ NGÀY VÀ SỐ LIỆU

 • 604 lượt xem
 • 25/07/2023

Để chinh phục phần thi IELTS Writing Task 1 một cách dễ dàng, gây ấn tượng cho giám khảo, thí sinh phải thể hiện khả năng phân tích số liệu và sử dụng hiệu quả các thông tin trong biểu đồ, đưa ra những nhận xét chính xác. 

Và để mô tả, đưa ra các nhận xét liên quan về dữ liệu được đề cập trong biểu đồ một cách rõ ràng và logic, bạn cần biết cách áp dụng các giới từ vào việc mô tả ngày tháng và các số liệu một cách hiệu quả. Trong bài viết này, KTDC sẽ hướng dẫn cho bạn những tips hay trong việc mô tả ngày tháng và các số liệu bằng cách sử dụng các giới từ, cùng theo dõi bạn nhé!

Sơ lược về vai trò của giới từ trong việc mô tả các dữ liệu trong phần thi IELTS Writing Task 1 

Phần thi Writing Task 1 yêu cầu các thí sinh phải đưa ra các số liệu liên quan để mô tả các dữ liệu được cho trong biểu đồ. Các thí sinh phải làm rõ đối tượng được đo lường là đang thể hiện sự ổn định, giảm xuống hay tăng lên đạt đỉnh với một con số nhất định. Do đó, việc sử dụng thành thạo các giới từ trong bài viết mô tả biểu đồ trong phần thi Writing Task 1 là điều vô cùng cần thiết. 

Cách sử dụng giới từ cần nhớ trong việc mô tả ngày tháng và các số liệu liên quan 

Để áp dụng các giới từ trong việc mô tả  ngày tháng và các số liệu của đối tượng cho trong biểu đồ một cách chính xác nhất, bạn cần ghi nhớ cách áp dụng của các giới từ như sau: 

 1. Sau started, finished và stood, chúng ta sử dụng giới từ at:
  Stated at + số liệu : mô tả số liệu bắt đầu thay đổi từ số liệu nào 

  finished at + số liệu: số liệu kết thúc của giai đoạn đó 

  stood at + số liệu: đứng lại mức (ở một con số cố định) 

  Ví dụ: The revenue for The Toy Box stood at about $140,000 in the beginning of the year.

 2. Để mô tả các đối tượng có xu hướng tăng lên hoặc giảm xuống, chúng ta sử dụng giới từ to sau động từ.
  (verb) increase/decrease/grew to + số liệu: tăng lên/giảm xuống đến mức nào

  Ví dụ: In June the revenue of The Toy Box grew to approximately $175,000.

 3. Sau các cụm từ remained stablelevelling off, chúng ta sử dụng giới từ at.
  remained stable at + số liệu: ổn định ở mức… 

  levelling off at + số liệu: chững lại ở mức… 

  Ví dụ: Between January and May, the figure for The Toy Box remained stable at just under $150,000.

 4. Với động từ peaked, sử dụng giới từ at.
  Peaked at + số liệu: đạt ở mức cao nhất là bao nhiêu 

  Ví dụ: In June, The Toy Box’s sales income peaked at about $175,000.

 5. Sau reached a peak/high/low, sử dụng giới từ of.
  reached a peak/high/low of + số liệu: đạt đến mức cao nhất là mức nào 

  Ví dụ: By the end of the year, the income from The Toy Box reached a high of around $225,000.

 6. Khi bạn muốn mô tả các đối tượng có mức gia tăng/giảm xuống là bao nhiêu, chúng ta sử dụng giới từ of nếu increase/decrease đóng vai trò là danh từ, sử dụng giới từ by nếu increase/decrease là động từ.
  (Noun) an increase/ a decrease of + số liệu: tăng lên/giảm đi bao nhiêu

  Ví dụ: From July to October, The Toy Box witnessed a decrease of $50,000 in earnings, falling to about $125,000. 

  (Verb) increase/decrease by + số liệu: tăng lên/giảm đi bao nhiêu 

  Ví dụ: Between July and October, The Toy Box’s revenue decreased by $50,000, bottoming out at just over $100,000.

 7. Để mô tả sự biến động trong quãng nào đó, chúng ta sử dụng between … and ….
  Fluctuate/a fluctuation between… and… + số liệu: biến động trong khoảng bao nhiêu.

  Ví dụ: The amount of money made at Wonderworld fluctuated between $100,000 and $125,000 from January to May.

 8. Khi mô tả thời điểm mà một sự thay đổi kết thúc và xu hướng mới bắt đầu, chúng ta sử dụng giới từ to.
  Ví dụ: From March to June, the sales income at Merlin’s Books fell steadily to it reached a low of around $110,000.

Ví dụ cách áp dụng giới từ trong bài viết Writing Task 1  

The diagram shows “The amount of money made at three shops in Hill Town each month last year”.

In the first two months of the year, the income generated by Merlin’s Books stood at around $170,000 before plummeting to under $150,000 in March. Following this, its revenue fell sharply after bottoming out at about $110,000 in the middle of the summer. Then, From August to November, sales revenue rose steadily to nearly $150,000. Subsequently, the figure for Merlin’s Books experienced an increase of $50,000, ending the year at almost $200,000.

The Toy Box’s income, on the other hand, remained stable at approximately $140,000 between January and May. Afterwards, there was a sharp increase by a peak of $175,000 in July. However, by October, this store’s revenue plunged by $50,000, reaching a low of $125,000. In the last two months, the figure grew steadily to a high of $225,000. 

Như vậy KTDC đa chia sẻ cho bạn cách áp dụng chính xác giới từ trong việc mô tả các số liệu trong bài viết Writing Task 1. Hy vọng với những gì mà KTDC chia sẻ trên đây có thể giúp ích cho bạn trong việc chinh phục band IELTS của mình. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt nhé!