Tag : #Tài liệu IELTS Writing

Common Mistakes in Writing Task 1

To help give you some more confidence and thus raise your abilities (and score), here are a few of the most common mistakes on Writing Task 1 to avoid making.

24/06/2020

1414 views

IELTS model essay band 8.0 topic competition in children

Some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to co-operate rather than compete become more useful adults.

24/06/2020

6493 views

Common mistakes: Relative Pronouns in task 1

Relative Pronouns in Task 1 are commonly misunderstood, and are therefore commonly misused or, more often than not, simply left out.

23/06/2020

1002 views

IELTS Writing task 2 correction topic Education

Trong series “IELTS Writing Correction” hôm nay, thầy Chris sẽ giúp các bạn sửa bài writing task 2 với chủ đề giáo dục được rất nhiều bạn quan tâm

14/06/2020

1984 views

[Video] Đừng quyên kiểm tra lỗi trước khi nộp bài IELTS Writing

Bạn có đang thắc mắc tại sao điểm viết mãi không tăng, cứ dậm chân tại chỗ. Thật ra, bạn đang thiếu bước cuối cùng trước khi nộp bài đấy.

13/06/2020

455 views

[Video] Phương pháp viết IELTS essay dạng bài “problem – solution”

Trong series 1 Minute IELTS tuần này, thầy Andy sẽ chỉ cho bạn phải xử lý thế nào với dạng đề bài problem – solution để đạt điểm cao nhé.

30/04/2020

506 views

IELTS Model Essay Band 8.0 Topic Technology

sau đây là bài viết của thầy  Andy Robertson – chuyên gia IELTS tại KTDC cho bài model essay band 8.0 topic techonology. Các bạn cùng theo dõi nhé

20/09/2019

7455 views

Model Essay band 8.0 topic technology vs traditional skills

Question: The use of the internet has increased considerably in recent times. What are the advantages and disadvantages of this? 

02/03/2019

751 views

Những lỗi dùng từ phổ biến trong bài thi IELTS

Điểm qua một số lỗi dùng từ phổ biến, dưới đây là những từ thường được sử dụng không chính xác trong cả văn nói và viết nên bạn lưu ý cẩn thận nhé.

26/02/2019

519 views

There is no science in this day