Vận dụng từ chỉ thời gian và tần suất trong IELTS Speaking

 • 431 lượt xem
 • 10/04/2023

Trong bài thi IELTS Speaking, bạn thường dùng những từ chỉ thời gian và tần suất (Time and frequency expressions) để đề cập đến các thông tin trong bài nói của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể sử dụng các trạng từ này được. Trong bài viết này, KTDC sẽ bật mí cho bạn cách áp dụng chính xác từ chỉ thời gian và tần suất vào phần IELTS Speaking của mình nhé!

Xem thêm:

1. Từ chỉ thời gian và tần suất là gì?

Để cho các bạn dễ hiểu, chúng ta sẽ chia thành hai phần riêng biệt là Từ chỉ thời gian và Từ chỉ tần suất.

 • Từ chỉ thời gian là các từ, trạng từ chỉ dấu ấn thời gian. Khi sử dụng trong câu nói, người nghe sẽ biết được những gì bạn đang đề cập đang ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, mới xảy ra gần đây hay đã lâu.
 • Từ chỉ tần suất  là các từ thể hiện số lần diễn ra, nghĩa là những gì bạn đang đề cập đến diễn ra có thường xuyên không, số lần diễn ra như thế nào.

Cả hai loại từ này khi áp dụng vào Speaking sẽ giúp cho nội dung câu chuyện của bạn rõ ràng và rành mạch hơn. Đôi khi đóng vai trò là từ liên kết giữa các câu và các ý với nhau.

2. Một số dạng từ chỉ thời gian và tần suất thưởng được sử dụng trong IELTS Speaking

a. Nowadays/ Thesedays (ngày nay, bây giờ …) 

Các trạng từ này được sử dụng khi bạn kể về một hành động của hiện tại hoặc những thói quen. Chỉ được dùng trong trường hợp thể hiện những hành động có sự thay đổi so với quá khứ.

Ví dụ:

 • I never used to watch TV. But nowadays, I often watch cartoons. I especially like Tom & Jerry.

Ở ví dụ trên, bạn có thể thấy hành động watch TV có sự khác nhau giữa quá khứ và hiện tại. Ở quá khứ là “never watch TV”, hiện tại là “often watch cartoons”. Do đó, để diễn tả sự thay đổi này, chúng ta dùng “nowadays”.

b. Lately/Recently + I’ve been verb-ing (Gần đây tôi đã làm điều gì đó…)

Ví dụ:

 • Lately, I’ve been meeting my friends at the park for badminton.

c. Used to + Verb / When I was X (Đã từng làm gì … khi còn là …) 

Các từ này dùng để diễn tả các hành động, thói quen, điều kiện đã xảy ra trong quá khứ và không còn tiếp diễn ở hiện tại.

Ví dụ:

 • I used to cook for my brother when I was a teenager.
 • I used to go to the library.

d. Never… Seldom/Rarely/Hardly ever… Sometimes… Often/ Frequently/ Nearly always… Usually/ Typically/ Normally … Always.

Đây là các trạng từ chỉ tần suất, dùng để mô tả mức độ thường xuyên của các hành động, sự việc.

Ví dụ:

 • Usually, I drink coffee in the mornings.

e. Every once in a while/ Every so often/ Every now and then/ Every now and again. 

Các từ này được sử dụng trong trường hợp bạn muốn diễn tả một hành động không xảy ra thường xuyên, có thể là thỉnh thoảng hoặc hiếm khi hành động đó diễn ra.

Ví dụ:

 • I’m really keen on detective novels, but I don’t read them too often, just once in a while.
 • Every now and then I might read books, but only when I have nothing else to do.

3. Các ví dụ áp dụng từ chỉ thời gian và tần suất

Ví dụ 1:

Question: Did you play sports when you were a child?

Answer: Back then, I used to be very keen on badminton. In fact, I was very good and I would often taunt my opponents after I defeated them. Unfortunately, no one ever wanted to be my friend.

Ví dụ 2:

Question: How important is television to you?

Answer: Well, honestly, I’m a total couch potato. I watch a lot of Korean dramas. In fact. Last night, thesedays, I fell asleep watching TV and my mom woke me up this morning by poking me with a stick.

Ví dụ 3:

Question: What do you like to read?

Answer: Recently, I’ve been enjoying mystery novels because they are easy to read and inexpensive, but this is a new genre for me. In the past, I liked thick history books, particularly biographies that were recommended by my professors and friends. Unfortunately, I am so tired after my long days at work that I don’t really have the attention span for history these days.

Bài viết vừa rồi KTDC đã bật mí cho bạn cách áp dụng từ chỉ thời gian và tần suất vào bài thi IELTS Speaking. Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học IELTS. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt được “band” điểm như mong muốn nhé!

KTDC IELTS Team

  Liên hệ