Cách xử lý các tình huống giả định (hypothetical situations) trong IELTS Speaking Part 2

  • 71 lượt xem
  • 10/03/2023

Tiếp nối phần thi Speaking Part 1, ở Speaking Part 2 bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề đó. Trong lúc đưa ra quan điểm của mình, chắc chắn bạn sẽ đề cập đến các tình huống giả định liên quan đến chủ đề. Vậy tình huống giả định là gì? Làm thế nào để đề cập đến các tình huống giả định một cách hiệu quả? Hãy cùng KTDC tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay bạn nhé!

Xem thêm:

1. Tình huống giả định (hypothetical situations) là gì?

Tình huống giả định, thuật ngữ tiếng Anh là hypothetical situations, là một tình huống chưa xảy ra ở hiện tại, có thể hoặc không thể diễn ra ở tương lai. Trong phần thi IELTS Speaking Part 2, bạn có thể sẽ mô tả về những điều mà bạn muốn thực hiện trong tương lai nếu bạn có thể làm, đề cập đến những vấn đề mà bạn muốn nó xảy ra, thậm chí là những điều vô thực tế không thể diễn ra trong tương lai hoặc quá khứ không thể thay đổi được.

Dưới đây là một số ví dụ các câu hỏi về tình huống giả định bạn thường gặp:

  • …a person you would like to meet
  • …a foreign country you would like to visit
  • …a new hobby you would like to try

Bạn có thể tham khảo một ví dụ đề thi IELTS Speaking Part 2 có yêu cầu đề cập đến tình huống giả định sau đây:

Describe something you would like to do in the future that would be good for your health.

You should say:

  • what you would like to do
  • what it would involve
  • when you would like to do it
  • and explain why it would be good for  your health

2. Cách đề cập đến các tình huống giả định (hypothetical situations) hiệu quả

Để đưa ra các tình huống giả định một cách hiệu quả trong phần thi IELTS Speaking Part 2, chúng ta sẽ áp dụng các cấu trúc câu điều kiện như sau:

a. Sử dụng câu điều kiện loại 0 đối với những sự việc, hiện tượng chắc chắn sẽ xảy ra (những sự việc luôn luôn đúng, các quy luật tự nhiên):

If/When + present tense, present simple

Ví dụ: If/When you boil water, it evaporates.

b. Sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 1 trong trường hợp sự việc đó có khả năng xảy ra trong tương lai:

If + present, will/could/may/might

Ví dụ: If public awareness is raised, then real changes will take places.

c. Sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2 nếu bạn muốn đề cập đến một sự việc đã không diễn ra trong quá khứ, nhưng có thể thay đổi trong tương lai:

If + past simple/continuous, would/could/may/might + infinitive

Ví dụ: If tourists were more considerate, there would be far less damage to the environment.

d. Nếu bạn muốn mô tả những sự việc không có thật trong quá khứ và không thể thay đổi trong tương lai thì bạn sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 3:

If + past perfect, would/could/may/might have done/do.

Ví dụ: If laws had been enacted earlier, there would be fewer issues to discuss today.

e. Bạn có thể sử dụng Unless thay cho cấu trúc If…not:

If X doesn’t happen, Y will happen

= Unless X happens, Y will happen.

3. Ví dụ về tình huống giả định (hypothetical situations) trong IELTS Speaking Part 2

Để hình dung rõ hơn về việc áp dụng các tình huống giả định trong phần thi IELTS Speaking Part 2, chúng ta hãy cùng xem qua các ví dụ cụ thể dưới đây nhé!

Ví dụ 1: 

Q: Talk about a new hobby you would like to try

A: It would be difficult to start boxing in old age, but I’ve always been a fan of fighters like Mayweather and Pacquiao. If I wanted to be a good boxer, I’d have to work on my balance and I should improve my breathing, too.

Ví dụ 2:

Q: Talk about a foreign country you would like to visit

A: I’d love to walk the streets of Rome to get a feel for the city. Also, I’d need to visit as many museums as possible because I’ve always loved art from the Italian Renaissance.

Khi nói về các tình huống giả định, nghe thì có vẻ phức tạp nhưng chúng ta chỉ cần áp dụng các cấu trúc câu điều kiện là đã có thể đề cập đến các tình huống này một cách đơn giản và hiệu quả rồi đó! Còn chần chừ gì mà không lấy giấy note lại để thực hành ngay thôi nào!

KTDC IELTS Team