Những lỗi dùng từ phổ biến trong bài thi IELTS

 • 76 lượt xem
 • 26/02/2019

Trong Words of Widom kỳ này, chúng ta sẽ cùng chuyên gia IELTS – thầy Paul Davison điểm qua một số lỗi dùng từ phổ biến. Dưới đây là những từ thường được sử dụng không chính xác trong cả văn nói và viết nên bạn lưu ý cẩn thận nhé.

Xem thêm:

Đầu tiên, cùng làm bài tập nhỏ dưới đây:

Bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng? Chỗ nào chưa đúng thì xem qua ngay giải thích và cách dùng chính xác mà thầy Paul hướng dẫn dưới đây nhé!

 • Correct: So that – have to – an effect on – a lack of – most of the
 • Incorrect: affect to – are lack of – must to – most of – all of – some of

Trong chuyên mục “từ đúng – từ sai” kỳ này,  thầy sẽ điểm qua những lỗi dùng từ phổ biến trong bài thi IELTS. Dưới đây là những từ thường được sử dụng không chính xác trong cả văn nói và viết nên em cần lưu ý cẩn thận.

1. so/so that

Cách sử dụng:

 • So That: được sử dụng để đưa ra lý do
 • So: được sử dụng để đưa ra kết quả

Correct:

 • He got divorced, so he is sad.
 • He got divorced so that he could get a new girlfriend.

Incorrect

 • She studied all night so that she is tired.

2. Have to/must

Có rất nhiều bạn thường hay “hiểu lầm” trong cách sử dụng từ “must”. Chú ý nhé theo sau “must” KHÔNG được có “to” nhé. Đừng nhầm lẫn với “have to”, dù rằng cả 2 đều mang hàm ý giống nhau.

Correct

 • He must submit his assignment by Thursday.
 • He has to submit his assignment by Thursday.

Incorrect

 • He must to submit his assignment by Thursday.

3. lack (of)

Khi được sử dụng như một động từ, “lack” không kèm theo giới từ “of”

Ví dụ:

Correct

 • He lacks intelligence.

Incorrect

 • He is lack of intelligence.
 • He lacks of intelligence.

Khi được sử dụng như một danh từ, sử dụng “lack” đi kèm “of”

Correct

 • He has a lack of intelligence.

4. some/most/all (of)

Cách sử dụng: some/most/all dùng sau chúng là “of the” chứ không phải “of”

Correct

 • Some people enjoy sports. (we use this to refer to nouns in general)
 • Some of the people that study with me play football. (we use this to refer to more specific groups of nouns)

Incorrect

 • Most of people enjoy sports.

5. Effect (on)/affect

Cách sử dụng: Effect là danh từ, được sử dụng với “on” khi chúng ta muốn chỉ một đối tượng bị ảnh hưởng

Correct

 • The weather affects people.

Incorrect

 • The weather affects to people
 • Effect is a noun.  We use it with ‘on’ when we want to show which noun is influenced.

Affect là động từ, không sử dụng với “to”

Correct

 • The weather has an effect on people.

Incorrect

 • The weather has an effect people

Mr. Paul Davison – IELTS Trainer

Xem thêm: