Phương pháp lập cấu trúc IELTS speaking part 2

  • 2368 lượt xem
  • 08/01/2018

Đến với chuyên mục IELTS Expert ngày hôm nay, thầy Mike DuVall – giảng viên IELTS tại KTDC sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp lập cấu trúc IELTS speaking “chuẩn không cần chỉnh” cho bài thi IELTS đạt band điểm cao. Cùng lắng nghe các hướng dẫn, chia sẻ của thầy và xem kỹ đoạn ví dụ minh họa cho một bài thi nói IELTS Speaking part 2 của thầy các bạn nhé:

Xem thêm:

“Các em biết đấy, trong phần IELTS Speaking part 2, các em phải nói trong khoảng từ 1 đến 2 phút về chủ đề được cung cấp trên một tấm thẻ. Thẻ được đưa ra sẽ có một chủ đề chung và một vài câu hỏi gợi ý cho các chi tiết cần được đưa ra trong bài thi nói.

Ví dụ: “Describe a restaurant that you enjoyed going to. You should say:

  • Where the restaurant was
  • Why you chose this restaurant
  • What type of food you ate in this restaurant and explain why you enjoyed eating in this restaurant.”

Đối với nhiều em, các em luôn thấy phần thi IELTS Speaking part 2 này là một thử thách đầy khó khăn vì các em luôn lo lắng rằng mình sẽ không thể nói được trong 1-2 phút. Các em cho rằng mình bị thiếu ý tưởng. Và các em quan ngại về cách lập cấu trúc cho bài thi nói.

Hãy nhớ rằng, các em không cần có nhiều ý tưởng, các em chỉ cần giải thích chi tiết về những ý tưởng đơn giản mà các em có. Ngoài ra, nếu em nào muốn cải thiện cách lập cấu trúc bài thi nói, thì tốt hơn hết là xem thẻ  IELTS Speaking part 2 này như là một loạt các câu hỏi đơn giản như những câu hỏi được đưa ra trong phần thi IELTS Speaking part 1 để đáp. Kết quả là, thẻ sẽ trở nên dễ quản lý hơn và các em có thể nói chuyện trong theo từng đoạn một cách dễ dàng và mạch lạc.

Dưới đây là một ví dụ về chủ đề “ Restaurant” trong phần thi IELTS Speaking part 2 . Các em lưu ý cách sử dụng các điểm gợi ý trong thẻ để đưa ra các câu trả lời. Câu đầu tiên của mỗi đoạn văn là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi trên thẻ. Điều này làm cho các em thấy dễ dàng hơn cho việc trả lời  và giữ được bài nói ở độ dài phù hợp và giúp giám khảo theo dõi nhịp nhàng.

This is what a student should imagine the card looks like:

“Today, I want to tell you about a time I went to McDonald’s, which is one of the most, if not the most, famous restaurants in the world.   Actually, there are very few people that cannot recognize the “golden arches” of the McDonald’s logo.  

The McDonald’s that I went to is situated on a busy street in the city of Middleton, Wisconsin.  It’s surrounded by large office buildings and small, private businesses.  So, many of the workers  stop in to get something to eat or drink before and after their work.  When I was there, I saw many professionally dressed men and women.   

I decided to go to this restaurant when I was done with a doctor’s appointment I had nearby.  I guess a burger sounded good to me.  Also, this McDonald’s is unique in that it is designed to look like a McDonald’s from the 1950s.  The building is made of shiny metal.  So, it was attractive.  Inside, there was a lot of memorabilia from old sports teams like the New York Yankees and posters from movies from the 1950s such as Rebel Without A Cause.     

As far as the food is concerned, I had a plain cheeseburger without onions, fries, and a large vanilla milkshake.  Personally, I think the milkshakes are the best thing about this restaurant because they are so delicious and refreshing!  Usually, I buy a cheeseburger, but I may try one of their chicken sandwiches someday.

And, what did I like about the restaurant?  Well, obviously, the food was great.  I mean, unless a person hates fast food, they are probably going to enjoy McDonald’s.  They serve high-quality products.  In addition, I thought the restaurant was very cool and stylish.  I felt like I had traveled in a time machine, back to the 1950s.  Not bad for a 4 dollar meal!

Chúc các em may mắn.

Giảng viên Mike DuVall