Link download IELTS answer sheets sample

  • 41277 lượt xem
  • 05/12/2017

Trang dành cho các học viên hiện học tại KTDC IELTS Training Center muốn làm quen với kỳ thi IELTS thực thụ và thực hành trên các mẫu trả lời IELTS Answer Sheets chuẩn được đưa ra bởi các Hội Đồng Tổ Chức Thi IELTS. Các bạn vui lòng Download về các mẫu Answer Sheet theo kỹ năng tại đây nhé:

Xem thêm:

Link Download Writing IELTS Answer Sheet:

 

Link Download Listening IELTS Answer Sheet:

 

Link Download Reading IELTS Answer Sheet:

Xem thêm:

    Liên hệ