Tag : #Lời khuyên IELTS

The Pitfalls of Being Boring Speaking Part 1 answers

Take a look at the Pitfalls of Being Boring Speaking Part 1 answers below: Question: Do you prefer Vietnamese or Western Food? Answer: I prefer Vietnamese food because it is delicious. Question: What’s the last thing you read and enjoyed? Answer: The last thing I read and enjoyed was an economics book. Question: What type […]

12/10/2020

283 views

Những lỗi dùng từ phổ biến trong bài thi IELTS

Điểm qua một số lỗi dùng từ phổ biến, dưới đây là những từ thường được sử dụng không chính xác trong cả văn nói và viết nên bạn lưu ý cẩn thận nhé.

26/02/2019

206 views

English in everyday life outside of the classroom

Sau đây là hướng dẫn từ giảng viên IELTS Andrew Ward giúp bạn tìm nguồn tài liệu cần thiết để bạn cải thiện vấn đề này nhé!

26/07/2018

276 views

Self-study for topics in task 2 writing and part 3 Speaking in IELTS

Nhiều bạn học IELTS thường lo lắng về việc thiếu khả năng thu gom được ý tưởng cho các chủ đề trong phần IELTS writing task 2 và IELTS Speaking part 3.

26/07/2018

768 views

Active versus Passive Learning in IELTS

Bài viết sẽ giúp bạn nhận biết những sai lầm trong việc ngộ nhận mình đang học tập IELTS một cách chủ động. Để học IELTS một cách hiệu quả …

16/07/2018

337 views

Understanding IELTS writing part 2 question

Cùng thầy Aaron tại KTDC giúp bạn tìm cách để giải quyết tình trạng lạc đề trong writing này. – tình trạng “đau đầu” với mọi sĩ tử.

29/05/2018

168 views

The advise from IELTS expert IELTS Paul Davison

The advise from IELTS expert IELTS Paul Davison

17/06/2017

172 views

The advise from IELTS expert Mr. Andy Robertson

The advise from IELTS expert Mr. Andy Robertson

25/05/2017

212 views

There is no science in this day