Những Lỗi Sai Phổ Biến Nhất Trong Bài Thi IELTS

Trong chuyên mục “từ đúng – từ sai” kỳ này,  thầy sẽ điểm qua những lỗi dùng từ phổ biến trong bài thi IELTS. Dưới đây là những từ thường được sử dụng không chính xác trong cả văn nói và viết nên em cần lưu ý cẩn thận.

Correct: So that – have to – an effect on – a lack of – most of the

Incorrect: affect to – are lack of – must to – most of – all of – some of

Xem thêm:

so/so that 

So That is used to give a reason

So is used to give a result

Correct: 

 • He got divorced, so he is sad.
 • He got divorced so that he could get a new girlfriend.

Incorrect

 • She studied all night so that she is tired.

Ngoài ra, có rất nhiều bạn thường hay “hiểu lầm”trong cách sử dụng từ “MUST”.Chú ý nhé theo sau “must” KHÔNG được có TO nhé. Đừng nhầm lẫn với “have to”, dù rằng cả 2 đều mang hàm ý giống nhau.

Have to/must

Must is never followed by ‘to’.  Don’t get mixed up with have to.  When used to show obligation, they mean the same.

Correct

 • He must submit his assignment by Thursday.
 • He has to submit his assignment by Thursday.

Incorrect

 • He must to submit his assignment by Thursday.

lack (of)

When used as a verb, there is no ‘of’ with lack:

Correct

 • He lacks intelligence.

Incorrect

 • He is lack of intelligence.
 • He lacks of intelligence.

When used as part of a noun phrase, include of:

Correct

 • He has a lack of intelligence.

Khi được sử dụng như một động từ, “lack”  không kèm theo giới từ “of”

Khi sử dụng some/most/all dùng sau chúng là “of the” chứ không phải “of”

some/most/all (of)

When using these, use them without of or with of the:

Correct

 • Some people enjoy sports. (we use this to refer to nouns in general)
 • Some of the people that study with me play football. (we use this to refer to more specific groups of nouns)

Incorrect

 • Most of people enjoy sports.

Effect (on)/affect

Affect is a verb.  Do not use it with ‘to’

Correct

 • The weather affects people.

Incorrect

 • The weather affects to people
 • Effect is a noun.  We use it with ‘on’ when we want to show which noun is influenced.

Correct

 • The weather has an effect on people.

Incorrect

 • The weather has an effect people

Affect là động từ trong khi effect là danh từ. Không sử dụng affect với “to” và dùng effect với “on”

 

Mr. Paul Davison – IELTS Trainer

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0