LỊCH KHAI GIẢNG LỚP IELTS

Sau khi làm bài kiểm tra xếp lớp đầu vào và được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp với mình, bạn hãy xem Lịch khai giảng và chọn lớp với giờ học và giảng viên yêu thích để bắt đầu đăng ký học tại KTDC.

Khoá học IELTS Foundation:

Học phí 8.220.000 VNĐ - Thời lượng 36 giờ (8 tuần)

 

Khai giảng Ngày học Giờ học Giảng viên
07/12 Thứ 2-4-6 18:00-19:30 Dominic
31/01 Thứ 3-5
Thứ 7
18:00-19:30
15:45-17:15
Aaron
26/02 Thứ 7-CN 09:00-11:00 Chad

 

Khoá học Pre IELTS:

Học phí 8.700.000 VNĐ - Thời lượng 36 giờ (8 tuần)

Khoá học IELTS Level 1:

Học phí 12.437.000 VNĐ - Thời lượng 51 giờ (12 tuần)

Khoá học IELTS Level 2:

Học phí 12.937.000 VNĐ - Thời lượng 51 giờ (12 tuần)

Khoá học IELTS Level 3:

Học phí 13.437.000 VNĐ - Thời lượng 51 giờ (12 tuần)

Speaking & Writing Intermediate:

Học phí 9.350.000 VNĐ - Thời lượng 39 giờ (9 tuần)

Speaking & Writing Advanced:

Học phí 9.600.000 VNĐ - Thời lượng 39 giờ (9 tuần)

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

BƯỚC 2 LỰA CHỌN KHÓA IELTS PHÙ HỢP

BƯỚC 3 NHẬN THÔNG TIN KHÓA HỌC