0949022646

Chưa Phân Loại

Thầy Ken Taft là nhà sáng lập KTDC Group cũng là người phụ ...
Thầy Michael Duvall đã tốt nghiệp với bằng danh dự tại một trong ...
Thầy Andy có bằng Thạc sĩ Khoa học giáo dục tại Đại học ...
Thầy Aaron hoàn thành chứng chỉ CELTA - Chứng chỉ dạy tiếng Anh ...
Thầy Paul tốt nghiệp trường Đại Học Newcastle, Anh Quốc với bằng thạc ...
Thầy Hamish sinh ra ở Colchester, thành phố cổ nhất nước Anh. Thấy ...
Cô Michelle tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ của trường đại ...
Thầy Dominic Ryan tốt nghiệp thạc sĩ ngành lịch sử trường Đại học ...
Từ khi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Việt Nam cách đây ...

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!