Tất tần tật thông tin về IELTS Listening bạn đã biết chưa?

 • 283 lượt xem
 • 07/08/2023

Listening là kỹ năng quan trọng không thể thiếu trong bài thi IELTS. Để đạt được band điểm mà mình mong muốn, các thí sinh cần nắm rõ những thông tin liên quan cùng các lưu ý làm bài thi IELTS Listening. Hãy cùng KTDC tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé! 

Xem thêm:

Tổng quan về phần thi IELTS Listening 

Phần thi Listening kéo dài khoảng 30 phút, trong đó bao gồm khoảng 10 phút để bạn ghi đáp án trả lời vào phiếu trả lời. IELTS Listening bao gồm 4 section (4 phần), cụ thể như sau: 

 • Các chủ đề đề cập trong Section 1 và Section 2 dựa trên các tình huống hằng ngày, các chủ đề trong Section 3 và Section 4 đều mang tính học thuật.
 • Mức độ khó của Listening tăng dần từ Section 1 đến Section 4.
 • Phần thi IELTS Listening có tổng cộng 40 câu hỏi, mỗi Section là 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi tương ứng với 1 điểm. 
 • Bạn chỉ được nghe 1 lần cho mỗi phần thi. 
 • Các yêu cầu và hướng dẫn cho mỗi nhiệm vụ có trên phiếu trả lời câu hỏi.
 • Sẽ có một khoảng dừng ngắn trước mỗi Section để bạn có thời gian xem trước yêu cầu và các câu hỏi. Trong trường trường hợp 1 section có nhiều yêu cầu, cũng sẽ có một khoảng dừng ngắn trước khi chuyển qua phần tiếp theo. 
 • Trước mỗi Section sẽ có một lời giải thích giới thiệu ngắn gọn về ngữ cảnh vấn đề sẽ được trình bày trong phần đó, phần giới thiệu này không được in trên phiếu trả lời câu hỏi.
 • Khi kết thúc phần thi IELTS Listening, bạn sẽ có 10 phút để điền câu trả lời vào phiếu trả lời câu hỏi.
 • Điều quan trọng là câu trả lời của bạn phải được viết đúng chính tả trên phiếu trả lời. 
 • Mỗi phần sẽ bao gồm 1 hoặc nhiều nhiệm vụ khác nhau trong số các nhiệm vụ sau: completing notes, completing a form, completing a table, completing sentences, completing a flow- chart, labelling a map, labelling a diagram, matching, multiple choice

Nội dung IELTS Listening Section 1 

 • Phần nghe này là cuộc hội thoại giữa hai người, đối thoại trực tiếp hoặc thông qua điện thoại
 • Chủ đề được đề cập trong phần này là chủ đề được nhiều người quan tâm, trao đổi về thông tin liên quan đến chủ đề hằng ngày (ví dụ: booking a holiday or course of study)
 • Phần thi bao gồm 1 hoặc 2 nhiệm vụ (ví dụ: note completion)
 • Bao gồm 10 câu hỏi
 • Phần thi này đánh giá thí sinh ở mức độ nghe hiểu các thông tin cụ thể ví dụ như về dates, everyday objects, places,… 

Nội dung IELTS Listening Section 2  

 • Phần này là một bài nói chuyện/bài phát biểu/thông báo/tin nhắn được ghi âm/đoạn trích dẫn trên radio của 1 người (một đoạn độc thoại), đôi khi được nói thông qua lời giới thiệu của người khác 
 • Phần thi đề cập đến các chủ đề được nhiều người quan tâm (ví dụ: what’s on, a place of interest)
 • Thường bao gồm 2 nhiệm vụ (ví dụ: multiple choice, matching, completing a flow-chart)
 • Bao gồm 10 câu hỏi, sẽ có một khoảng dừng ngắn trong bản ghi trước khi bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo 
 • Section 2 đánh giá khả năng nghe hiểu các thông tin thực tế cụ thể và tổng hợp được các thông tin liên quan từ những gì bạn nghe được. 

Nội dung IELTS Listening Section 3 

 • Section 3 là đoạn hội thoại thảo luận giữa 2 đến 4 người (ví dụ: giữa một hoặc nhiều sinh viên hoặc giáo viên đại học)
 • Chủ đề được đề cập là một số khía cạnh của cuộc sống học tập (ví dụ: một dự án trong quá khứ hoặc tương lai) 
 • Có yêu cầu tối đa 3 nhiệm vụ (ví dụ: flow-chart, multiple choice, labelling a diagram)
 • Bao gồm 10 câu hỏi, có một khoảng dừng ngắn trong cuộc thảo luận giữa các phần liên quan đến từng nhiệm vụ
 • Phần thi kiểm tra khả năng xác định các sự kiện và ý tưởng chính, giữa chúng có mối quan hệ như thế nào; xác định được thái độ và quan điểm của người nói

Nội dung IELTS Listening Section 4  

 • Section 4 là một đoạn độc thoại trong môi trường học thuật như bài giảng, nói chuyện hoặc thuyết trình trước đám đông
 • Chủ đề liên quan đến học thuật được nhiều người quan tâm (ví dụ: scientific or historical subject)
 • Có tối đa 3 nhiệm vụ (ví dụ: completing notes, a table or flow-chart)
 • Có 10 câu hỏi 
 • Phần thi kiểm tra mức độ nghe hiểu và phân biệt giữa các ý tưởng: reasons, causes, effects, consequence; sắp xếp được các ý chính, thông tin cụ thể, thái độ và quan điểm của người nói; yêu cầu chính tả chính xác

Vậy là KTDC đã chia sẻ cho các bạn tất cả những thông tin sơ lược về phần thi IELTS Listening. Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện thi IELTS và sớm đạt được mục tiêu của mình nhé!