0949022646

Phương Pháp Tự Luyện IELTS Speaking Part 2

Chuyên mục Words Of Wisdom từ Mr. Hamish – Chuyên gia đào tạo IELTS tại KTDC Group, trong kì này sẽ hướng dẫn bạn cách luyện speaking part 2 một cách hiệu quả ở nhà nhé!

Xem thêm:

1. Practice Makes Perfect

IELTS Speaking part 2 đặt ra cho học viên IELTS một thách thức hoàn toàn khác với các phần khác của bài kiểm tra. Điều đầu tiên nó đòi hỏi là phải nói một cách trơn tru và mạch lạc trong một thời gian dài, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu thực hành đủ nhiều.

Cũng như bất kỳ kỹ năng nào, có cả hai cách tốt và xấu để rèn luyện kỹ năng của một người và dưới đây các em sẽ tìm thấy một loạt các mẹo đáng giá nhất của tôi.

Speaking Part 2, of course, poses the IELTS student a completely different challenge the other parts of the test. While it is initially demanding to speak in a smooth and coherent manner for an extended period, this does become much easier with practice.

As with any skill, there are both good and bad ways to go about honing one’s skills and below you’ll find a series of my top tips in relation to the former.

2 Help yourself

Có một sự thật là rất khó để thực hành speaking part 1 và 3 ở nhà, Phần 2 lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Tất cả những gì các em cần, để luyện tập một cách hiệu quả, là một điện thoại thông minh có hỗ trợ internet và một sổ tay.

Trên mạng có tràn ngập các thẻ nhiệm vụ mẫu, trên các trang học IELTS như IELTS Liz và IELTS-Mentor. Tìm kiếm một thẻ phù hợp và sử dụng đồng hồ hẹn giờ trên điện thoại của các em để đảm bảo ghi chú trong thời gian 1 phút. Sau đó, ghi âm lại câu trả lời bằng ứng dụng ghi âm trên điện thoại, điều này cũng đồng thời giúp em biết được thời gian mình nói.

Một khi đã hoàn thành, hãy lắng nghe cẩn thận câu trả lời của em và lưu ý bất kỳ lỗi sai nào đã mắc phải, dù là ngữ pháp, lặp ý không cần thiết hoặc không sử dụng dấu hiệu nối câu hoặc từ vựng kém phổ biến trong khi nói. Một khi các em đã làm xong, em nên cố gắng làm lại một lần nữa, để xem có thể cải thiện được điều nào chưa.

Bằng cách phân bổ chỉ 10 phút trong lịch trình hàng ngày của em, các em sẽ có thể thực hành nhiều câu hỏi mới mỗi tuần và có thể tiến bộ nhanh chóng trong phần 2 này.

While it is, unfortunately, difficult to practice Speaking Part 1 and 3 on your own at home, Part 2 is an altogether different animal. All you need, to do so effectively, is an internet enabled smartphone and a notebook.

The Internet is awash with sample task cards, on sites such as IELTS Liz and IELTS Mentor. Search for an appropriate one online and use the timer on your phone to ensure you make notes in accordance with the 1-minute time limit. Then, record your response on your phone’s voice recorder, which will, also, handily provide guidance as to how long have spoken for.

Once you have completed the task, listen carefully to your answer and note any mistakes you have made, either in grammar, by unnecessarily repeating yourself or by failing to use fluency markers or less common vocabulary when you had an opportunity. Once you have done this, you should attempt the same task again, in order to see if you are able to make any improvements.

By allotting just 10 minutes for this in your daily schedule, you should be able to practice many new questions each week and may quick progress in this area.

3 Useful Language

Cả trên Internet và sách trong các khóa học của KTDC đều là nguồn ngôn ngữ tốt để hỗ trợ Nói phần 2. Các cụm từ hữu ích bao gồm các câu giới thiệu, các cụm từ chuyển đổi khi các em chuyển từ ý này qua ý khác trên thẻ nhiệm vụ, cụm từ giúp các em kéo dài thời gian và các câu kết thúc.

Cố gắng đặt ra các mục tiêu cụ thể để tích hợp những cụm từ này khi các em thực hành. Chọn, ví dụ, ba cụm từ chuyển đổi, thực hành chúng trước khi bắt đầu và ghi chú ngay trước mặt để nhớ đến trong khi thực hành. Sử dụng chúng một cách có kiểm soát sẽ giúp các em đồng hóa chúng và sử dụng chúng tự nhiên hơn trong tương lai.

Hãy tự tin là với một loạt các cụm từ như vậy sẽ giúp các em tăng mạnh tỉ lệ nói một cách trôi chảy và mạch lạc. Ngoài ra, vì nhiều cụm từ trong số này là cụm từ cố định, các em có thể chú tâm hơn để đảm bảo cách phát âm của em là đúng và có sử dụng ngữ điệu, nhấn nhá hoặc liên kết một cách thật chính xác.

Both the Internet and our KTDC course books are good sources of functional language to assist with Speaking Part 2. Useful phrases include introductory statements, phrases of transition as you move from point to point on the task card, utterances to help you buy time and concluding statements.

Try to set yourself specific targets to integrate these as you practice. Select, for example, three phrases of transition, practice them before you start and have them noted down in front of your to refer to as you practice. Using them in a controlled manner will help you to assimilate them and use them more naturally in the future.

Being confident with a healthy variety of such phrases will strongly enhance your chances of performing strongly when it comes to fluency and coherence. In addition, since many of these are fixed phrases, you can work carefully to ensure your pronunciation is on point and that you apply any tone, stress or linking required with precision.  

4 Aim high

Dù thời gian nói tối đa là 2 phút nhưng các em không nên nhắm tới việc nói trong 2 phút khi thực hành. Nếu các em có thể nói một cách mạch lạc 2 phút trong các điều kiện được kiểm soát, nó sẽ làm cho các em cảm thấy bớt đáng hơn hơn trong khi thi thật.

Tất nhiên, thách thức lớn nhất các em gặp phải là cố gắng làm như vậy mà không lặp lại bản thân và làm mất đi sự kết hợp. Một cách hiệu quả để phòng ngừa việc này là ghi chú thật hiệu quả.

Ví dụ: nếu các ý được cân bằng tốt và các em có ý tưởng cho từng ý trong số bốn điểm trên thẻ nhiệm vụ, hầu như em sẽ không nói cùng một điều hai lần. Đảm bảo rằng các em sử dụng những điểm đáng nhớ hoặc được cá nhân hóa trong ghi chú và những điều này sẽ giúp các em tạo ra các ý tưởng trong khi nói.

Cuối cùng, nếu các em hoàn toàn không còn ý tưởng mới khi nói, hãy sử dụng câu kết luận để cho biết em sắp tổng kết bài nói bằng những từ vựng khác nhau. Thay vì làm hỏng điểm số, điều này thực sự có thể tăng điểm cho các em.

While two minutes is the maximum time for which you may be required to speak, you should nevertheless aim for this when you are practicing. If you can speak coherently for this time in controlled conditions, it will make the prospect of doing so in the real test seem less threatening.

Of course, the biggest challenge you’ll have is doing so without repeating yourself and ergo losing coherence. One key way of preventing this is by making effective notes.

If, for example, they are well-balanced and you have ideas for each of the four points on the task card, you’ll be less likely to say the same thing twice. Ensure that you also include memorable or personalized references in your notes and these should help you to generate ideas as you speak.

Finally, if you have absolutely no new ideas left when you are speaking, use a concluding statement to indicate you are about to sum up and do so using different vocabulary. Rather than damage your score, this could actually serve to enhance it.

5 Slowly, but surely

Khi thực hành trong lớp, dù dưới bất kì hoàn cảnh nào, cũng đừng gián đoạn hoặc hỗ trợ bạn cùng lớp hoặc mong đợi điều này. Thay vào đó, hãy lắng nghe kỹ lưỡng và cẩn thận với nhau và ghi chú để có thể đưa ra một nhận xét hợp lý về cách cải thiện trong tương lai.

Một sai lầm phổ biến mà học sinh mắc phải là các em cố nói quá nhanh. Trong thực tế, khi người bản xứ đang kể những giai thoại mở rộng, họ thường nói khá chậm. Làm như vậy sẽ cho phép các em có thêm thời gian để suy nghĩ khi nói và tập trung vào việc tìm kiếm những gì muốn nói chính xác hơn.

Duy trì sự tiếp xúc bằng mắt, nhấn mạnh tính từ và thậm chí có cả những khoảng dừng lạ lạ để tạo điểm nhất sẽ giúp các em truyền đạt ý tưởng của mình một cách thuyết phục. Đón nhận câu chuyện của các em và cả những cảm xúc nó gợi lên, thay vì nói cho qua nó càng nhanh càng tốt.

When practicing in class, under absolutely no circumstances should you interrupt or support your classmates or expect this of them. Instead, listen closely and carefully to one another and make notes in order that you are able to give one another effective feedback as to how to improve in the future.

One common mistake students make is that they try to speak too quickly. In actuality, when native speakers are telling extended anecdotes they often talk rather slowly. Doing so will allow you more time to think as you speak and focus on delivering what you wish to say more accurately.

Retaining eye contact, stressing your adjectives and even the odd pause for effect will help you convey your ideas in a convincing manner. Embrace your story and the emotions it evokes, rather than rattling through it as quickly as you can.

Chúc các em may mắn.

Hamish McNair-Wilson – KTDC IELTS Trainer

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0