0949022646

LÊ HOÀI TRÂM – IELTS 8.0

Bạn Lê Hoài Trâm, học viên lớp IELTS 3 thầy Ken tham dự kỳ thi ngày 8/10/2011 tại IDP-HCM và suất sắc đạt được IELTS 8.0.

highle hoai tram

Bạn viết thư cảm ơn thầy Ken sau khi nhận được kết quả thi:

Getting IELTS band score 8.0 was a milestone in my life. However, I wouldn’t have done that without the great support from KTDC group, especially from my teacher- Mr. Ken.

During my time in IELTS level 3, I was able to dramatically improve my English. In as much as Ken arranged seats randomly and differently every day, I had chances to communicate with several partners and got many different feedbacks. Thus, I could quickly identify my strengths and weaknesses in speaking. I was also grateful for a huge time he spent to correct my essays. The correction was not only the spelling and grammar but also the style. Therefore, my writing got much better each time.

Above all, I want to thank Ken for teaching me to believe in myself. I had never thought that I could be able to perform my English well but he changed my mind. He was the one who believed I could get an 8.0 in the exam. Indeed, I did.

Once again, thank you- Ken- for all your time you spent to work with me.

Good luck to all of you who are going to take the IELTS exam!

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0