0949022646

Kỹ Năng Dùng Từ Chỉ Hướng Và Vị Trí Trong Tiếng Anh

Words Of Wisdom từ Ms. Michelle kì này tập trung vào kỹ năng sử dụng từ chỉ HƯỚNG và VỊ TRÍ trong bài thi IELTS ở cả 4 kĩ năng.

Những học viên đang phát triển kỹ năng của mình để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS phải đưa ra lựa chọn thông minh về thời gian và sự chú ý mà các em dành cho các khía cạnh khác nhau của tiếng Anh. Một học viên khôn ngoan nên xem xét và nắm vững ngôn ngữ mô tả vị trí.

Thực tế là, ngôn ngữ như giới từ vị trí (ở góc, giữa hai cửa hàng, dọc theo bờ biển) và ngôn ngữ hướng (ở phía nam, phía đông bắc của hồ, phần phía bắc) là rất cần thiết để mô tả bản đồ trong phần Writing task 1 cũng như mô tả địa điểm trong bài thi IELTS Speaking. Hơn nữa, ngôn ngữ để mô tả vị trí thường được yêu cầu trong bài thi IELTS Listening.

Students who are developing their skills in preparation for the IELTS exam must make smart choices about the time and attention they give to various aspects of English. A wise student should review and master language that describes location. 

The fact is, language such as prepositions of location (on the corner, between the two shops, along the coast) and language of direction (in the south, to the northeast of the lake, the northern part) are necessary for describing maps in the Task 1 writing section as well as where places are in the speaking test. Moreover, language to describe location is often required in the listening test.

 

In a typical map task in the listening section, a candidate will hear descriptions that they must use to label a map or a floor plan. Below is an example taken from Cambridge IELTS 9.

Here is the tape script from this section. Can you find the language of location to label the map? The answers here are A, I, F, and E. 

Lưu ý tầm quan trọng của các cụm từ như “ở phía tây bắc của công viên” để thu hút sự chú ý của chúng ta đến khu vực chung, tiếp theo là “chim ẩn ở phía tây” – nhưng không chỉ ở bất cứ đâu – “ở cuối con đường ”. Tất nhiên, giới từ “giữa” là rất quan trọng để có được câu trả lời đúng cho Q20.

Notice the importance of the phrases such as “in the northwest of the park” to draw our attention to the general area, followed by “a bird hide to the west,” — but not just anywhere – “at the end of the path”.   Of course, the preposition “between” is crucial for getting the correct answer to Q20. 

Tóm lại, hãy chắc chắn là các em dành nhiều thời gian để học các cụm từ như những câu hỏi trên và thực hành với các bản đồ trong Writing Task 1 cũng như Speaking Task 1 và Speaking Task 2. Đồng thời, tìm hiểu thực hành trong các bài nghe và đọc sử dụng ngôn ngữ này chắc chắn sẽ tăng cơ hội của các em để có điểm số cao hơn vào ngày thi thật.

In conclusion, be sure to devote plenty of time to learning phrases such as the ones above and practice them with maps in Task 1 writing as well as your part 1 and 2 speaking, and seek out practice in listening and reading tasks that utilize this language.  It will definitely boost your chances for higher scores on exam day. 

Chúc các em may mắn.

Michelle DuVall – KTDC IELTS Trainer

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0