Tag : #Ngữ pháp IELTS

[Video] Verb-tense in IELTS Speaking

 Việc mắc những lỗi sai cơ bản về thì của động từ trong IELTS có thể làm giảm band điểm của bạn đấy. Thầy Andy sẽ giúp bạn nhận ra và sửa lỗi này nhé.

06/07/2020

823 views

Common mistakes: Relative Pronouns in task 1

Relative Pronouns in Task 1 are commonly misunderstood, and are therefore commonly misused or, more often than not, simply left out.

23/06/2020

1002 views

Context clues reading like a native speaker

Context Clues-Reading mean try to guess words meaning from the context before consulting a dictionary like a native speaker with

12/12/2018

808 views

How to use prepositions of location and direction in IELTS

Trong bài học tiếng Anh cô Michelle – IELTS Trainer sẽ hướng dẫn bạn kỹ năng sử dụng giới từ chỉ HƯỚNG và VỊ TRÍ trong bài thi IELTS ở cả 4 kĩ năng.

17/05/2018

1702 views

10 Cấu trúc câu thật “xịn” cho điểm thi IELTS Writing 7.0+

Để có thể làm bài thi IELTS Writing nhanh mà câu chữ vẫn mượt mà, bạn cần phải “bỏ túi” cho mình 10 cấu trúc câu IELTS Writing thật hay sau đây

19/10/2017

1285 views

There is no science in this day