Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Representative) tại KTDC Group đóng vai trong quan trọng trong ...
KTDC Group mong muốn tìm kiếm những ứng viên vừa ra trường, hoặc cần chuẩn bị hành trang ...
Customer Service Representative at KTDC Group has a very important role in the organization. We need an enthusiastic ...
We are looking for qualified and experienced trainers to deliver high quality training at our unique IELTS training ...

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!