0949022646

Cách Thức Trả Lời Câu Hỏi Không Có Thật Ở Hiện Tại

CÁCH THỨC TRẢ LỜI CÂU HỎI KHÔNG CÓ THẬT Ở HIỆN TẠI

Trong phần thi Speaking IELTS, nhiều khi thí sinh sẽ được hỏi về một trường hợp không có thật ở hiện tại, yêu cầu bạn phải tưởng tượng ra một câu chuyện mới trong tương lai để thảo luận về chủ đề. Trong trường hợp này, cấu trúc câu thể hiện được đúng nhất yêu cầu của đề bài là cụm “would + infinitive” 

Ví dụ: My dream job would be to teach children to sail.

Ngoài ra, một số cụm từ hữu ích bạn có thể sử dụng trong trường hợp này là:

– It is fairly/quite/very/extremely (un)likely (that)….It is fairly likely that I would need more qualifications. It is extremely unlikely that I would ever get such a job.

– I’d hazard a guess (that)…….I’m not sure, but I’d hazard a guess that it’s not as well paid as being an accountant.

– It is quite possible (that) ….It is quite possible that managers often wish they didn’t have so much responsibility.

– I imagine/suspect (that) …. I suspect that I wouldn’t find it a very satisfying role

– Must + infinitive: Being a miner must be a dangerous job

– Can’t + infinitive: It can’t be very rewarding.

 

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0